د وزیر پیغام

 

۱ کال 6 میاشتې ago

پیام

M. Shahzad Aryoubee
د زابل والی